Regulamin świąteczej promocji

REGULAMIN „ŚWIĄTECZNEJ PROMOCJI” 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się̨ „Świąteczna promocja”. 2. Organizatorem promocji jest właściciel sklepu Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-977), adres: al. Niepodległości 77/85, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017753, NIP 5210414265, REGON 010420591. 3. Promocja rozpoczyna się̨ w dniu 5.12.2018r. i trwa do 20.12.2018r. 4. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie. 5. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu zestawu 4 szt. płyt w promocyjnej cenie – 30% od ceny jednostkowej płyty. 6. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu produktów ze strony www.sklep.polskieradio.pl/Promocje oraz opłacenie zamówienia najpóźniej do 20.12.2018r. 7. Promocja dotyczy wyłącznie zestawów płyt opublikowanych na stronie www.sklep.polskieradio.pl/Promocje 10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 11. Dane osobowe uczestników Promocji będą̨ wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień́ niniejszego Regulaminu. 12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji, a tym samym jego zasad, a także akceptację regulaminu sklepu opublikowanego na stronie: https://sklep.polskieradio.pl/regulamin 13. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać́ w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@polskieradio.pl, w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zakończenia promocji. 15. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 16.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl