Translator
 
Nowości
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLSKIEGO RADIA SA

 

Internetowy sklep Polskiego Radia S.A., który działa pod adresem sklep.polskieradio.pl jest prowadzony przez: Polskie Radio S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 77/85, poczta i kod pocztowy: Warszawa, 00-977, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS  0000017753, z kapitałem zakładowym  16 366 300 zł opłaconym w całości, nr NIP 52104-14-265. Siedziba sklepu mieści się w Warszawie (00-977) ul. Modzelewskiego 59

Sklep prowadzony jest z wykorzystaniem usługi sklepu internetowego świadczonej przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-453 Szczecin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, z kapitałem zakładowym 1.233.400,00 złotych w całości opłaconym. 

 

I. DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem sklep.polskieradio.pl i prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów i usług znajdujących się w jego aktualnej ofercie

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie. 

Konto Klienta - baza danych zawierająca informacje o Kliencie, które służą do należytej realizacji zamówień oraz które umożliwiają przetwarzanie informacji marketingowych, informacji o dokonanych płatnościach Klienta, historię składanych zamówień. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowej lub całkowitej dezaktywacji Konta Klienta, jeśli uzna, że zostało ono użyte niezgodnie z prawem. 

Płatność on-line - płatność realizowana przez Klienta za pośrednictwem dostępnych w sklepie  form płatności elektronicznych. Płatności elektroniczne w Sklepie obsługuje firma PayU S.A. 

Biuro Obsługi - punkt prowadzony przez Sklep, w którym po uprzednim umówieniu telefonicznym (pod numerem tel. 22 645 51 53) lub mailowym: sklep@polskieradio.pl można osobiście odebrać zamówione towary, dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji oraz dokonać zwrotów i reklamacji. Biuro Obsługi mieści się w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 59 (dawniej J. Kaczmarskiego 59).

 

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ  

 1. Klient składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i Regulaminie
 2. Informacje na temat dostępnych produktów i usług Sklep zamieszcza na stronie internetowej sklep.polskieradio.pl
 3. Klient zamierzający nabyć towar składa zamówienie wykorzystując formularz udostępniony na stronie sklep.polskieradio.pl (we wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę) 
 4. Proces zakupu jest realizowany w następujących etapach:
  1. Wybór towaru – wyboru towaru można dokonać przeglądając listę kategorii lub korzystając z wyszukiwarki.
  2. Potwierdzenie wyboru towaru – wyboru towaru dokonuje się poprzez kliknięcie ikonki „do koszyka”.
  3. Weryfikacja zawartości koszyka – po dodaniu produktu do koszyka można sprawdzić jego zawartość klikając w ikonkę „złóż zamówienie”. Na tym etapie można zmienić liczbę produktów w koszyku (usunąć, zmniejszyć lub zwiększyć  liczbę wybranych towarów). Klikając w ikonkę „zamawiam”, można przejść do kolejnego etapu zakupów, jakim jest złożenie zamówienia, czyli wybór formy dostawy, formy płatności, rejestracja danych do wysyłki.
  4. Wybór formy dostawy i płatności - wyboru formy dostawy i płatności dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu.
 5. Zamówienie można złożyć po zarejestrowaniu się (w przypadku nowego klienta) lub zalogowaniu się (w przypadku Klienta, którym ma już Konto Klienta w Sklepie) albo z pominięciem rejestracji lub logowania, przechodząc bezpośrednio do opcji „złóż zamówienie”.
 6. W celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących informacji:
  • e-mail,
  • imię,
  • nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres,
  • adres dostawy (jeśli jest inny, niż adres),

oraz potwierdzenia zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego i zaakceptowanie jego treści poprzez zaznaczenie kliknięciem odpowiedniego pola.

 1. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sklep prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go kosztach i przewidywanym terminie dostawy.
 2. Przesłanie przez Sklep informacji określonej w ust. 7 świadczy o przyjęciu zamówienia do realizacji i zawarciu umowy z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 10.
 3. Sklep po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora płatności elektronicznych, niezwłocznie prześle Klientowi informację o przewidywanym terminie dostarczenia zamówionego towaru oraz numerze zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane w miarę dostępności w magazynie towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionych pozycji, Sklep poinformuje o tym fakcie Kupującego, który podejmie decyzję o anulowaniu lub częściowej realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy sprowadzenie danego produktu do sklepu jest niemożliwe, może wiązać się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. 

 

III. MODYFIKACJA SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ

 1. Zamiany w złożonym zamówieniu Sklep przyjmuje do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, Klientowi będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w rozdziale IX Regulaminu.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać poprzez kontakt z Biurem Obsługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@polskieradio.pl
 3. Zmiany w zmówieniu mogą dotyczyć:
  1. ilości zmówionych towarów,
  2. adresu wysyłki,
  3. danych do faktury,
  4. rezygnacji z części lub całości zmówienia.
 4. W przypadku gdy Klient rezygnuje z części i (lub) całości wcześniej opłaconego zmówienia, zwrot należności za towar, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak, niż wciągu 14-tu (czternastu) dni od dnia, w którym sklep otrzymał rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność. 

 

IV. FAKTURY I RACHUNKI  

 1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży produktu jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury, zamiast paragonu potwierdzającego zakup towarów, należy każdorazowo wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz podanie danych do jej wystawienia.
 2. Wysyłkę paragonu (faktury papierowej) Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego towaru pod adres wskazany w zamówieniu.

 

V. CENY ZA TOWARY I USŁUGI  

 1. Wszystkie ceny towarów i usług podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Klient, oprócz ceny za towar, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.
 3. Cena podana przy towarach i usługach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca  w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Każda akcja promocyjna prowadzona w Sklepie internetowym jest określona w regulaminie promocji. Regulaminy poszczególnych promocji są umieszczane na stronie głównej sklep.polskieradio.pl, w stopce strony.

 

VI. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI 

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
 2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
 3. Zamówione towary można odbierać osobiście w Biurze Obsługi w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 14.00. (po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Biura obsługi). Biuro mieście się Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 59 (dawniej J. Kaczmarskiego 59), tel.  22 645 51 53), e-mail: sklep@polskieradio.pl .
 1. Koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej są doliczane do kosztu zamówionych towarów i podawane Klientowi w momencie składania zamówienia. Wysokość doliczonej kwoty jest uzależniona od sposobu przesyłki. Zamówienia z dyspozycją  odbioru osobistego są realizowane bez dodatkowych opłat związanych z dostarczeniem przesyłki.
 2. Informacja o kosztach i terminach dostawy:

Przesyłki krajowe

 

 

 

Rodzaj przesyłki

Opłata za dostawę

Czas

realizacji

zamówienia 

Uwagi

Odbiór osobisty

0,00 zł

1 dzień roboczy

Wymagane jest uzgodnienie odbioru z obsługą sklepu tel. 22 645 51 53

Paczkomat InPost

11,90

2 dni robocze

gabaryt mały i średni, ciężar do 25 kg

Przesyłka pocztowa (mała)

7,90 zł

4 dni robocze

1 lub 2 albumy CD lub podobny rozmiar (przesyłka listowa)

Przesyłka pocztowa

13,90 zł

4 dni robocze

ciężar do 5 kg

Przesyłka kurierska

27,90 zł

2 dni robocze

ciężar do 50 kg

Przesyłki zagraniczne

 

 

 

Przesyłka pocztowa GLOBAL Expres

50,00 zł

7-23 dni robocze

do 43 krajów i terytoriów (uwagi pod tabelą), ciężar do 2 kg,

Przesyłka kurierska, kraje Unii Europejskiej

152,00 zł

5 dni roboczych

kraje Unii Europejskiej, ciężar do 100 kg

Przesyłka kurierska, pozostałe kraje

125,00 zł

5 dni roboczych

pozostałe kraje, ciężar do 100 kg

 

Uwagi:

 1. Wykaz 43 krajów i terytoriów z wyszczególnieniem deklarowanych terminów dostaw znajduje się tutaj. W załączonej tabeli podano czasy dostawy. Aby uzyskać planowany czas otrzymania przesyłki należy dodać 1-2 dni robocze na skompletowanie zamówienia.
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia nie stanowi gwarantowanego terminów doręczenia przesyłki. Dokładamy starań, aby czas realizacji zamówienia był krótszy, niż zadeklarowany, niemniej jednak w pewnych trudnych do przewidzenia okolicznościach czas ten może się nieco wydłużyć.
 3. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym jak siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem (pod adresem: sklep@polskieradio.pl) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.

 

VII. FORMY PŁATNOŚCI  

 1. Sklep przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wydania lub wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmująca się obsługą płatności (PayU S.A.).
 2. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności elektronicznej oczekują na wpłatę klienta przez 10 dni od dnia złożenia zmówienia. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane
 3. Klient podczas płatności może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. Kody rabatowe nie sumują się (do zakupu można skorzystać tylko z jednego rabatu lub promocji). Kody rabatowe nie obniżają cen produktów przecenionych.
 4. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystania z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.
 5. Forma płatności może być także przyznany Klientowi bon wartościowy. Bon wartościowy wykorzystany w zmówieniu obniża należność za całe zmówienie o wartość bonu.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.
 7. Klient może skorzystać z bonu zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który ze Sklepem współpracuje.
 8. Za prawidłowość operacji finansowych odpowiada operator płatności elektronicznych.
 9. Obsługa Sklepu nie ma wglądu w dane dotyczące płatności, nie może więc przyjmować i rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu płatności.

 

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 1. Sklep, działając na zlecenie klienta, dokonuje wysyłki zamówionych towarów w sposób wskazany przez klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie jest określona przepisami prawa oraz regulaminami świadczenia tego rodzaju usług; w szczególności: to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia przesyłki do przewozu, aż do jej wydania (zgodnie z art. 65 ustawy – Prawo przewozowe). Sklep internetowy NIE ŚWIADCZY usług pocztowych lub kurierskich, w związku z tym nie przyjmuje także odpowiedzialności za ich świadczenie przez podmioty trzecie.
 3. Wysyłka towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu płatności za zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia o 7 (słownie: siedem) dni roboczych przewidywanego czasu dostawy, jeśli Kupujący wyrazi wolę otrzymania faktury VAT. Towar nie zostanie wysłany do momentu otrzymania prawidłowych danych do faktury.
 4. Wysyłka towarów następuje po skompletowaniu całości zmówienia. W przypadku braku możliwości skompletowania zamówienia w terminie 7 dni roboczych, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.
 5. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony towar do wysyłki, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania towaru przez Klienta określa czas wysyłki towaru (standardowo 2 dni robocze) oraz przewidywany czas dostawy realizowanej zgodnie z wybraną jej formą i łącznie nie może przekroczyć  30 dni.  
 6. Orientacyjny czas dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy. Informacja szczegółowa znajduje się tutaj.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

 

VIII. REKLAMACJE 

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:
  1. wady fabryczne;
  2. uszkodzenia powstałe w trakcie transportu;
  3. niezgodność z zamówieniem.
 3. Celem realizacji reklamacji wadliwy towar należy zwrócić do Sklepu dostarczając go pod adres: 00-977 Warszawa, ul. Modzelewskiego 59 (dawniej J. Kaczmarskiego 59). Do towaru należy dołączyć paragon/fakturę, z którą był dostarczony, wypełnionym formularzem reklamacji dostępnym tutaj oraz kopią dokumentu potwierdzającego koszt przesyłki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli nie będzie to niemożliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru. Zwrot równowartości ceny zakupu towaru nastąpi przelewem na konto bankowe Klienta w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca na konto bankowe Klienta w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z towarami zamówionymi (oglądanymi na stronie internetowej Sklepu), które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta. Klient ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 2 (słownie: dwóch) lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty odbioru towaru lub ujawnienia się wady.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka (płyty CD, płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu - nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
 3. Sklep przyjmuje zwroty dokonywane osobiście w Biurze Obsługi lub odesłane pod adres: 00977 Warszawa, ul. Modzelewskiego 59 (dawniej J. Kaczmarskiego 59). Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Koszt przesyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Zwracany towar należy zwrócić razem z otrzymanym wraz z nim paragonem fiskalnym (fakturą) wraz z wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym tutaj.
 6. Sklep, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru przelewem na konto bankowe.

 

X. GWARANCJA, REKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁU REKOJMI

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sklep, producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Postanowienia niniejszego § nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu i opisem reklamacji - stosownie do postanowień rozdziału  VIII Regulaminu.

 

XI. DANE OSOBOWE 

 1. Dane osobowe (dalej zwane „Danymi osobowymi”) przekazywane przez Klientów są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanym „RODO”.
 1. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, dalej zwane „Administratorem”.
 2. W sprawach związanych Danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
 3. Dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.
 4. Podanie Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają podania Danych osobowych.
 5. Podanie przez Klienta Danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz jej realizacji, w tym wysyłki zakupionych towarów. Niepodanie ww. Danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.
 6. Klient podając Dane osobowe oświadcza, że podane przez niego dane są jego danymi. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych Danych osobowych.
 7. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi Newslettera (subskrypcja). Usługa Newslettera polega na przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe). Subskrypcja Newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w stopce, na stronie głównej sklep.polskieradio.pl.
 8. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 9. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w wiadomości newsletterowej lub wysyłając wiadomość na sklep@polskieradio.pl.
 10. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie głównej sklep.polskieradio.pl, w stopce strony, zakładka Polityka prywatności dostępna również tutaj.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Polskim Radiem S. A. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i umożliwienie Klientowi otrzymania faktury VAT.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
 1. Zamiany regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. Sklep zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że towary i usługi oferowane w Sklepie są chronione prawem autorskim zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep ma prawo oznaczać (tagować) udostępniane treści multimedialne w sposób umożliwiający identyfikację ich pochodzenia.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że przed dokonaniem zakupu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się tutaj.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl