X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLSKIEGO RADIA SA

 

Internetowy sklep Polskiego Radia SA, który działa pod adresem sklep.polskieradio.pl jest prowadzony jest przez: Polskie Radio SA, z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 77/85, poczta i kod pocztowy: Warszawa, 00-977, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS  0000017753, z kapitałem zakładowym  8 366 300 zł opłaconym w całości, nr NIP 521-04-14-265. Siedziba sklepu mieści się w Warszawie (00-977) ul. J. Kaczmarskiego 59


I. DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE:

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem sklep.polskieradio.pl i prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów i usług znajdujących się w jego aktualnej ofercie

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i wyśle, w sposób wybrany przez Klienta

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca unikalne Konto Klienta założone w domenie sklep.polskieradio.pl

Konto Klienta - baza danych zawierająca informacje o Kliencie, które służą do należytej realizacji zamówień oraz które umożliwiają przetwarzanie informacji marketingowych, informacje o dokonanych płatnościach Klienta, historię składanych zamówień. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowej lub całkowitej deaktywacji Konta Klienta, jeśli uzna, że zostało ono użyte niezgodnie z prawem.

Płatność elektroniczna - płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on- line (Płatności.pl)

Dostęp do treści multimedialnych – Sklep realizuje poprzez odpłatne udostępnienie plików dźwiękowych,  przy tym:

a)  pliki muzyczne w formacie mp3 udostępniane są do własnego użytku osobistego, zgodnie z rozumieniem zawartym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

b)  pliki archiwalne udostępniane są poprzez ich wypożyczenie na okres nie dłuższy, jak 10 (słownie: dziesięć) lat,

c)   wykorzystanie pliku do użytku innego, niż własny użytek osobisty zgodnie z rozumieniem zawartym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) możliwe jest jedynie po pisemnym uzyskaniu licencji od Polskiego Radia SA.  

Biuro Obsługi - punkt prowadzony przez Sklep, w którym po uprzednim umówieniu telefonicznym (pod numerem 0 22 645 51 53) lub mailowym: sklep@polskieradio.pl można osobiście odebrać zamówione towary, dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji oraz dokonać zwrotów i reklamacji. Biuro Obsługi mieści się w Warszawie, przy ul. J. Kaczmarskiego 59


II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sklep zamieszcza na stronie internetowej sklep.polskieradio.pl

2. Zamówienia składane przez Klientów są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień, zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu.

3. W zamówieniu na stronach Sklepu, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

                a) wyboru towarów i/lub usług

                b) wyboru sposobu dostawy towarów

                c) określenia adresu dostawy towarów

                d) deklaracji, co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia

4. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sklep prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go o dostępności produktu do  sprzedaży.

5. Przesłanie przez Sklep informacji określonej w ust 4 świadczy o przyjęciu zamówienia do realizacji i zawarciu  umowy z Klientem, z zastrzeżeniem ust 7.

6. Sklep po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora płatności elektronicznych, niezwłocznie prześle  Klientowi informację o przewidywanym terminie dostarczenia zamówionego towaru oraz numerze zamówienia.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane w miarę dostępności w magazynie Sklepu towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionych pozycji, Sklep poinformuje o tym fakcie Kupującego, który podejmie decyzję o anulowaniu lub częściowej realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy sprowadzenie danego produktu do sklepu  było niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania.

8. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej dla swej ważności wymaga formy e-maila wysłanego z adresu przypisanego do odpowiedniego Konta Klienta.

9. W wypadku zakupu usługi dostępu do plików multimedialnych, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od operatora płatności elektronicznych, Sklep umożliwi Klientowi pobranie zakupionych treści z Konta Klienta.


 

III. FAKTURY I RACHUNKI

1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży produktu lub sprzedaży usługi dostępu do treści multimedialnej jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury, zamiast paragonu potwierdzającego zakup towarów, należy każdorazowo wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz podanie danych do jej wystawienia.

2. Wysyłkę paragonu (faktury papierowej) Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego towaru pod adres wskazany w zamówieniu. Paragon fiskalny (fakturę) potwierdzający zakup usługi dostępu do treści multimedialnych można otrzymać pod warunkiem zaznaczenia opcji żądania otrzymania jednego z tych dokumentów podczas składania zamówienia. Paragon (fakturę) można odebrać osobiście w siedzibie Sklepu w Warszawie, przy J. Kaczmarskiego 59 w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty sprzedaży, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Biura Obsługi (tel.022 645 51 53). W wypadku żądania wysłania paragonu lub faktury zakupu usługi dostępu do treści multimedialnych, Sklep wysyła zamówiony dokument pod wskazany przez Klienta adres po doliczeniu kosztów operacyjnych i kosztów przesyłki zgodnych z cennikiem Poczty Polskiej dla przesyłki listowej poleconej. Opłata będzie doliczona do wartości zamówienia, w chwili zaznaczenia przez Kupującego opcji żądania wysłania paragonu (faktury).

3. Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF, wyłącznie do Kupujących, którzy uprzednio wydrukowali, podpisali i odesłali na adres Sklepu, zgodę na otrzymywanie faktury mailem. Dokument można pobrać tutaj. Otrzymywanie faktury w formie pliku PDF jest bezpłatne. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie pliku PDF musi posiadać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana oraz musi pozwalać program pozwalający na przeglądanie plików PDF.


IV. CENY ZA TOWARY I USŁUGI

1. Wszystkie ceny towarów i usług podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.  Cena  podana przy towarach i usługach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca  w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


V. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.

2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.

3. Zamówione towary można odbierać osobiście w siedzibie Sklepu w Warszawie przy ul. J. Kaczmarskiego 59 po uprzednim umówieniu z pracownikiem Biura Obsługi w godzinach od 10 do 14.

4. Koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych towarów i podane Klientowi w momencie składania zamówienia.

5. Usługa dostępu do treści multimedialnych jest realizowana poprzez udostępnienie w Koncie Klienta plików przez niego zakupionych. Do pobrania udostępnionych treści multimedialnych niezbędny jest komputer z połączeniem Internetowym i oprogramowaniem umożliwiającym odczytanie kodu HTML.

6. Zakupione pliki MP3 można pobrać w ciągu 30 dni od daty zakupu, po upływie tego czasu dostęp do nich zostanie zablokowany.

7. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym jak siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem (pod adresem: sklep@polskieradio.pl) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.


VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 2 dnii roboczych po otrzymaniu płatności za zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia o 7 (słownie: siedem) dni roboczych przewidywanego czasu dostawy, jeśli Kupujący wyrazi wolę otrzymania faktury VAT - towar nie zostanie wysłany do momentu otrzymania danych do faktury.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3. Sklep - działając na zlecenie klienta - dokonuje wysyłki zamówionych towarów w sposób wskazany przez klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na życzenie klienta Sklep udostępni klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki. Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi usługi pocztowe lub kurierskie  jest określona przepisami prawa oraz regulaminami świadczenia tego rodzaju usług; w szczególności: to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania (zgodnie z art. 65 ustawy – Prawo przewozowe). Sklep internetowy NIE ŚWIADCZY usług pocztowych lub kurierskich, w związku z tym nie przyjmuje także odpowiedzialności za ich świadczenie przez podmioty trzecie

4. Możliwość skopiowania zakupionych treści multimedialnych jest czasowa. Dostęp do nich z Konta Klienta jest możliwy przez 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez Sklep informacji od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności i umożliwia pięciokrotne skopiowanie zakupionego pliku.


VII. FORMY PŁATNOŚCI

1. Sklep przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wydania lub wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmująca się obsługą płatności.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

3. Klient może skorzystać z bonu zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który ze Sklepem współpracuje.

4. Za prawidłowość operacji finansowych odpowiada operator płatności elektronicznych.

5. Obsługa Sklepu nie ma wglądu w dane dotyczące płatności, nie może więc przyjmować i rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu płatności.


VIII. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:

                a) wady fabryczne;

                b) uszkodzenia powstałe w trakcie transportu;

                c) niezgodności z zamówieniem.

3. Celem realizacji reklamacji wadliwy towar należy zwrócić do Sklepu dostarczając go pod adres: 00-977 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 59. Do towaru należy dołączyć paragon/fakturę z którą był dostarczony wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru. Zwrot równowartości ceny zakupu towaru nastąpi przelewem na konto bankowe Klienta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca wraz z kwotą zakupu w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.

6. Klient ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 1 (słownie: jednego) roku od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odbioru towaru lub ujawnienia się wady.


IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki – zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", przy czym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka (płyty CD, płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu - nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).

2. Nie podlegają zwrotowi udostępnione przez Sklep pliki dźwiękowe.

3.Sklep przyjmuje zwroty dokonywane osobiście w Biurze Obsługi lub odesłane pod adres: 00-977 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 59. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Koszt przesyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4. Zwracany towar należy zwrócić razem z otrzymanym wraz z nim paragonem fiskalnym (fakturą) wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu.

5. Sklep, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru przelewem na konto bankowe.X. DANE OSOBOWE

1. Zakładając w Sklepie, poprzez wypełnienie formularza, Konto Klienta Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Polskiego Radia S A oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są warunkiem niezbędnym do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Sklep.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Polskim Radiem S. A. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i umożliwienie Klientowi otrzymania faktury VAT.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy rzeczowo sąd powszechny.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Zamiany regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. Sklep zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu znajduje się aktualnie obowiązujący regulamin. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
6. Klient przyjmuje do wiadomości, że towary i usługi oferowane w Sklepie są chronione prawem autorskim zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep ma prawo oznaczać (tagować) udostępniane treści multimedialne w sposób umożliwiający identyfikację ich pochodzenia.
8. Klient przyjmuje do wiadomości, że przed dokonaniem zakupu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
9. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się tutaj.